26-600 Radom, ul. Główna 12
Rejestracja: od 08:00 do 18:00

tel: 48 365 11 13, 693 423 363

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Preluksacyjna zajmuje się profilaktyką, diagnostyka i leczeniem wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt. Poza badaniem klinicznym obejmującym badanie odwodzenia, rotacji oraz objawów niestabilności „bioderek” rutynowo wykonujemy badania obrazowe –USG – nieinwazyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne badanie pozwalające ocenić budowę stawu biodrowego, a w przypadku stwierdzenia dysplazji bądź innych zmian patologicznych pozwala na wczesne rozpoczęcie profilaktyki a także monitorowanie podczas ewentualnego leczenia. W zaawansowanych stadiach „zwichnięcia bioderek” leczenie prowadzimy w oparciu o badanie RTG.