26-600 Radom, ul. Główna 12
Rejestracja: od 08:00 do 18:00

tel: 48 365 11 13, 693 423 363

MEDYCYNA ZDROWIA

Medycyna zdrowia to najstarsza medycyna. Nie polega ona na znajdywaniu i usuwaniu przez lekarzy objawów choroby za pomocą leków chemicznych, ale na wyszukiwaniu przyczyn danej choroby i zwalczaniu ich za pomocą naturalnych leków, anie sztucznych medykamentów, które bardziej psują zdrowie niż leczą. W tej medycynie ,jak rzekł Hipokrates, chodzi o to,”by pożywienie było lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Pomaga ona w profilaktyce onkologicznej, profilaktycznym leczeniu raka, medycynie chińskiej, akupunkturze, Anti-Aging (regeneracji na poziomie komórkowym), leczeniu wspomagającym i regeneracji w sporcie wyczynowym, profilaktyce zdrowia (poprzez suplementację).